Przykładowe urządzenia, gwarantujące bezpieczeństwo firmowych sprzętów

Każdy przedsiębiorca wie zapewne doskonale, jak niepożądaną sytuacją są wszelkie awarie. Brak odpowiedniego zabezpieczenia w formie wydajnego przekaźnika termicznego może bowiem zakończyć się wstrzymaniem prac na czas nieokreślony. To z kolei niesie ze sobą straty finansowe, zaś w przypadku nagminnie powtarzających się problemów – także pogorszenie renomy firmy. Co więcej, zabezpieczenia nie powinny ograniczać się wyłącznie do samych silników. Szczególnej ochrony wymagają bowiem także serwerownie, nawet te najmniejsze. Każda szafa rack powinna być więc wyposażona w specjalistyczną listwę PDU, zapobiegającą utracie niezapisanych danych. W niniejszym artykule opowiemy o przykładowych urządzeniach, czuwających nad bezpieczeństwem kluczowych sprzętów.

Przekaźnik termiczny – optymalna ochrona silnika elektrycznego

Przekaźnik tego typu jest urządzeniem, kontrolującym temperaturę uzwojenia silnika pośrednio przez prąd, przepływający przez układ zasilania. Dzięki temu, możliwe staje się zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, spowodowanym utknięciem silnika, zanikiem jednej z faz tudzież przeciążeniem. Przekaźnik termiczny bazuje swoje działanie na tzw. bimetalu, nagrzewanym przez rezystory, przez które przepływa prąd. W momencie, gdy temperatura przekroczy bezpieczny poziom, następuje wyzwolenie i przesunięcie styku pomocniczego. Przykładem niezawodnych sprzętów tego typu jest chociażby seria TeSys LRD, oferowana przez renomowaną, francuską markę Schneider Electric.

Listwa PDU – skuteczne zabezpieczenie serwerów

Rolą listwy PDU jest rozdział zasilania z dostępnego źródła. Z tego też powodu, jest ona podłączana do głównej listwy zasilającej, dostarczającej zasilanie podczas optymalnej pracy serwerowni. W momencie wystąpienia awarii, następuje aktywacja zasilaczy awaryjnych UPS. Listwa PDU działa tu w podobny sposób, co rozdzielnica, przełączając instalację na pobór energii z generatora awaryjnego. Niewątpliwym atutem tego typu sprzętów jest ich wysoka efektywność – duża odporność na wysokie temperatury sprawia, że są one w stanie pracować nawet w najintensywniej funkcjonujących centrach danych. Najskuteczniejsze ich modele umożliwiają nawet modernizację i serwisowanie instalacji, bez konieczności całkowitego wyłączania reszty urządzeń.