Praktyczne technologie, usprawniające funkcjonowanie hal produkcyjnych

Nowoczesne hale produkcyjne znacząco różnią się od tych, które pamiętamy jeszcze sprzed dwudziestu lat. Potężne instalacje średniego napięcia zasilają tu bowiem liczne roboty i inne maszyny, wyręczające człowieka w najbardziej powtarzalnych czynnościach. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na pewne produkty, na rynku pojawiła się również konieczność zwiększenia dziennych produkcji. Ludzkie ręce, nawet te najbardziej wprawione, nie są jednak zdolne do pracy równie błyskawicznej, co powtarzalnej. Z tego też powodu, czynnik ludzki pełni obecnie rolę stricte nadzorczą, posługując się nowoczesnymi systemami sterowania bezprzewodowego. Implementacja tego typu rozwiązań niesie ze sobą liczne korzyści. Należy jednak pamiętać o sięgnięciu po odpowiednie urządzenia, pozwalające na prawidłową pracę zmodernizowanego zakładu. Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

Falowniki średniego napięcia

Przemienniki częstotliwości, nazywane również falownikami, to urządzenia, przeznaczone do zamiany napięcia przemiennego o stałej częstotliwości na napięcie stałe. Umożliwia to uzyskanie napięcia o regulowanej częstotliwości, niezbędnego do zasilania silników elektrycznych. Maszyny te obsługiwane są za pomocą specjalistycznych potencjometrów do falownika. Moduły te umożliwiają użytkownikowi ustawienie odpowiedniej częstotliwości napięcia. Wybierając falownik, należy zwrócić uwagę na jego parametry. Powinny być one jak najwyższe, aby możliwe było zapewnienie bezproblemowej pracy całego układu, bez zakłóceń w sieci zasilającej. Falownik średniego napięcia powinien mieć również zapewnione optymalne chłodzenie, zależnie od jego lokalizacji. Pod uwagę należy wziąć także odległość urządzenia od zasilanego nim silnika.

Systemy sterowania bezprzewodowego

Chociaż potencjometr do falownika należy do modułów przewodowych, na rynku dostępne są również liczne opcje bezprzewodowe, pozwalające na obsługę wciągarek, pomp czy też taśmociągów. Przykładem są tu chociażby produkty z serii Harmony Pocket, opracowane przez markę Schneider Electric. Nowoczesne systemy sterowania bezprzewodowegonie wymagają instalacji sterowników, odznaczając się przy tym znakomitym zasięgiem, wynoszącym nawet do 300 metrów na otwartym terenie. Ich instalacja nie jest procesem trudnym, zaś przystępny interfejs sprawia, że obsługa tego typu przycisków jest łatwa do zrozumienia.