Jakie gniazdo komputerowe wybrać?

Gniazda z komputera służą do podłączenia kabla wykonanego z miedzi typu skrętka i udostępnienie gniazda rj45 w celu połączenia przez urządzenia sieciowe. Dobór kompatybilnego gniazda jest uzależniony od wykonanej instalacji sieciowej w budynku. Gniazdo należy dobrać według rodzaju kabla, który będzie podłączony do gniazda.

Budowa gniazda

Gniazda posiadają porty wejściowe ośmiostykowe, do których wpina się przewody sygnałowe (skrętki) służące do przesyłu informacji. Gniazdo rj45 od komputera zbudowane jest z zacisków typu IDC, w których połączenie jest możliwe dzięki przerwaniu izolacji. Podłączenie ze sobą przewodów ułatwia specjalna odmienna kolorystyka każdego zacisku.

Typy mediów miedzianych wykorzystywane w sieciach komputerowych

Istnieją dwa główne rodzaje mediów tj. skrętka nieekranowa (UTP) oraz skrętka ekranowa (FTP lub STP).

Skrętka nieekranowa jest najpopularniejszym medium sieciowym wykorzystywanym w elektronice. Okablowanie UTP i gniazdo rj45 służą do podłączania komputerów lub innych urządzeń z urządzeniami sieciowymi. Kable UTP w sieci LAN wykonane są z 8 przewodów, które są sklecone w celu redukcji zakłóceń pochodzących z innych kabli. Każdy z nich jest oznaczony kolorem, a cały kabel jest osadzony w plastikowej warstwie ochronnej.

Skrętka ekranowa (STP lub FTP) cechuje się lepszą ochroną przed potencjalnymi zakłóceniami niż kabel UTP. Z tego względu niestety jakość wpływa na cenę – skrętka ekranowa jest o wiele droższa oraz trudniejsza w montażu. Podobnie jak kabel UTP, kabel FTP czy STP używa gniazda rj45. Skrętka ekranowa stosuje techniki ekranowania, które mają na celu przeciwdziałanie zakłóceniom elektromagnetycznym czy radiowym.

Kategorie skrętek ekranowych

Skrętki ekranowe dzielą się również na kategorie w zależności od umiejętności przenoszenia pasm. Wśród kategorii wyróżniamy: kategorię 5 (cechują się podstawową wydajnością), kategorię 6 (oznaczają najwyższy poziom wydajności) oraz kategorię 6a (umożliwiają szybki przesył informacji).