Internet of things – zastosowanie w biznesie

Nowe technologie cały czas oddziaływają na nasze otoczenie, tworząc nowe połączenia strukturalne i sieci. Z tego względu firmy stoją codziennie przed zadaniem optymalizowania procesów biznesowych do zmieniającego się otoczenia.

Na czym polega Internet Rzeczy?

Internet Rzeczy, a w skrócie Iot to nowa technologia, która zmienia charakter działania wielu branż, a wdrożenie jej nie wymaga dużych nakładów finansowych.

To system umożliwiający analizowanie danych oraz podejmowanie trafnych decyzji biznesowych w czasie rzeczywistym. Aktualne dane odnoszące się do funkcjonowania firmy i potrzeb klientem pochodzące z nowych źródeł umożliwiają zwiększenie wydajności pracy i zaproponowanie klientom nowych rozwiązań.

Korzyści płynące z wdrożenia Iot w firmie

Internet rzeczy umożliwia szybszą identyfikację problemu i natychmiastowe rozwiązanie przy użyciu wewnętrznych danych firmy. Iot to nie tylko sieć połączonych urządzeń – to urządzenia połączone z tzw. chmurą. Takie połączenie umożliwia zmniejszenie strat materiałów, zwiększenie wydajności procesów operacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa, oszczędność czasu czy wykreowanie nowych kierunków biznesowych w czasie rzeczywistym.

Przykłady zastosowanie technologii Iot w biznesie

Jednym z typowych zastosowań jest zdalne monitorowanie urządzeń tj. maszyn czy pojazdów pod względem wydajności i lokalizacji. Działania monitorujące pozwalają na obniżenie kosztów funkcjonowania firm, ustalenie poziomu wydajności poszczególnych produktów czy zwiększenie obsługiwanych w ciągu dnia klientów.

Sztandarowym przykładem zaimplementowania systemu Iot jest konserwacja predykcyjna. Polega ono na używaniu oprogramowania do tzw. edukacji maszynowej, która analizuje dane w celu otrzymania przewidywanych rezultatów automatyzacji.

Zastosowane funkcje predykcyjne zmieniają model pracy usługodawców, skupiając się na konserwacji planowanej, pozwalającej na identyfikowaniu problemów, zanim staną się one nie do rozwiązania.