Czym jest protokół komunikacyjny Modbus?

Jeszcze do niedawna, praca z dużą ilością maszyn produkcyjnych nie należała do szczególnie wygodnych. Urządzenia tego typu wymagały bowiem osobnej kontroli ich stanu, zaś większa część nieprawidłowości stawała się zauważalna dopiero w momencie wystąpienia poważniejszej awarii. Podobnie prezentowała się kwestia sterowania pracą urządzeń, wymagająca od pracowników ciągłego przemieszczania się po obiekcie. Z tego też powodu, na przestrzeni lat opracowano sterowniki programowalne, pozwalające na zautomatyzowanie większej części procesów. Pomogło to jednocześnie spopularyzować koncepcję automatyki przemysłowej, uchodzącej obecnie za standard w obróbce elementów, pakowaniu żywności lub produkcji samochodów. Aby sterownik mógł jednak należycie pełnić swoją funkcję, konieczne jest zapewnienie mu odpowiedniej komunikacji z użytkownikiem. I to właśnie tu pojawia się protokół Modbus, o którym opowiemy w niniejszym artykule.

Zasada działania protokołu Modbus

Najpopularniejszymi standardami protokołu Modbus są RTU oraz TCP. W tym pierwszym, do komunikacji wykorzystuje się łącze szeregowe RS232/RS485. Opiera się on na modelu Master/Slave, czyli urządzeniach nadrzędnych, wysyłających komendy, oraz podrzędnych, odbierających żądania. Niewątpliwym atutem tej technologii jest tu fakt, że urządzenie nadrzędne może być tylko jedno, z kolei ilość urządzeń podrzędnych może sięgać nawet 247. Sprawia to, że z jednego miejsca możemy sterować pracą praktycznie całej linii produkcyjnej. W standardzie TCP, zamiast łącza szeregowego wykorzystuje się Ethernet. Standard ten korzysta z portu 502, zaś dane są enkapsulowane w ramkach TCP/IP.

Zalety implementacji protokołu Modbus

Komunikacja ze sterownikami programowalnymi za pomocą protokołu komunikacyjnego niesie ze sobą szereg korzyści. Do największych zalet należy tu przede wszystkim przystępność implementacji. Nie wymaga ona bowiem montażu specjalistycznych przewodów, zaś cena instalacji nie należy do wysokich. Otwarty protokół komunikacyjny stanowi gwarancję, że użytkownik nie musi ponosić dodatkowych opłat za eksploatację. Modbus odznacza się przy tym znakomitym zasięgiem, wynoszącym aż jeden kilometr.